NetSuite là Giải
pháp #1 về
Cloud ERP

Xem giải pháp của chúng tôi


Giải pháp #1 về Cloud ERP

Một bộ quản lý kinh doanh thống nhất, bao gồm ERP / Tài chính, CRM và thương mại điện tử cho hơn 18.000+ tổ chức

Trải nghiệm thử giải pháp Vì sao nên dùng NetSuite

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn

Tổng quan công ty

NETSUITE đi tiên phong trong cuộc cách mạng Cloud, trở thành công ty đầu tiên trên Thế Giới cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp qua internet

Xem bạn phát triển như thế nào

Các ngành công nghiệp

Hơn 18.000+ tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của họ trên NetSuite

Tổng quan các ngành

Dịch vụ chuyên nghiệp

Tìm hiểu thêm về chương trình trọn vẹn của NetSuite dành cho ngành dịch vụ chuyên nghiệp, đào tạo và hỗ trợ

Tìm hiểu thêm

Đối tác

Netsuite luôn tự hào trong việc xây dựng và duy trì quan hệ đối tác bền vững. Đây là yếu tố then chốt trong sự thành công của chúng tôi

Tham gia chương trình đối tác