Tổng quan
công ty


Tổng quan công ty

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2016, Oracle đã hoàn thành việc mua lại NetSuite, công ty điện toán đám mây đầu tiên.

Năm 1998, NetSuite đi tiên phong trong cuộc cách mạng Điện toán đám mây, thành lập công ty đầu tiên trên thế giới chuyên cung cấp các ứng dụng kinh doanh qua Internet. Ngày nay, NetSuite cung cấp một bộ phần mềm tài chính dựa trên đám mây / Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và phần mềm thương mại đa kênh, điều hành hoạt động kinh doanh của hơn 18.000+ công ty, tổ chức và công ty con tại hơn 100 quốc gia.

Tìm hiểu thêm

Tại sao nên chọn NetSuite